Nalgene Everyday OTG 650ml - Black

Nalgene Everyday OTG 650ml - Black

Nalgene
  • Article Number:
  • 72897
Capacity: 650ml
Dimensions: 74 x 240mm
Weight: 125g
1 piece(s) - Ready to ship in 3-4 days
1 piece(s) - Ready to ship in 5-10 days
CHF
9.95

Description:

Capacity: 650ml
Dimensions: 74 x 240mm
Weight: 125g